top of page

Symptomen van verstoorde Chakra's


Je hebt vast en zeker heb je wel eens van Chakra's gehoord? Maar wat zijn het nu echt, waar staan ze voor? Hoe merk ik dat ze uit balans zijn? En wat doen ze met mijn lichaam als dat gebeurt? En wat doen ze voor me als ze in balans zijn? Graag neem ik je dit keer mee in het verhaal van het Chakrasysteem en vertel graag over het belang waarom we meer met dit systeem moeten werken. Want kennis opdoen over het Chakrasysteem, het ontdekken waar in je lichaam de chakra's zitten en hoe je ermee om moet gaan is cruciaal voor je algehele welzijn.


Chakra's, in het Sanskriet 'wielen' genoemd, vormen samen een systeem van energiecentra in ons lichaam. Elk Chakra staat in verbinding met al je lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele processen. Chakra's nemen vanuit de buitenwereld van alles (energie, informatie, indrukken e.d. ) op en transformeren deze energie naar frequenties die je fysieke lichaam en je aura nodig hebben voor jouw persoonlijke voeding en ontwikkeling. Chakra's nemen niet alleen energie op, maar geven die ook af aan je aura en omgeving.


De zeven hoofdchakra's hebben elk hun eigen functie en werken met elkaar samen. Je geestelijke en lichamelijke gezondheid is optimaal wanneer een Chakra volledig openstaat, want dan kan de energie vrij stromen om andere Chakra's te activeren en balanceren. Maar als deze energie niet kan stromen, raakt het systeem geblokkeerd en kunnen ziekten ontstaan. Om te weten of een Chakra uit balans is volgt hier een overzicht.


Muladhara (wortelchakra)

Wanneer je wortelchakra uit balans is, kan dat zijn weerslag hebben op je mentale en fysieke gezondheid. En omdat dit chakra als energetische basis een belangrijke rol vervult, kunnen deze effecten in je hele wezen doorwerken.

 • De mentale en emotionele symptomen van een onevenwichtig wortelchakra komen voort uit het gevoel niet veilig te zijn en niet verbonden te zijn. Denk aan een laag zelfbeeld, zwaarmoedigheid of beperkende gedachten, angstigheid, rusteloosheid, lethargie, irritatie en overdreven boosheid, concentratieproblemen en starheid.

 • Fysiek kunnen problemen met dit Chakra zich uiten in de onderrug, benen en voeten, dikke darm, blaas en nieren. In de vorm van verstoord eetgedrag, eetbuien of verlies van eetlust, pijn in de onderrug, pijn in de voeten of benen, problemen met de ontlasting, gewrichtstoename of -verlies en een lage weerstand.

Als het wortelchakra in evenwicht is, ervaar je een prettig gevoel van verbondenheid. Je weet dat er voor je gezorgd wordt en leeft niet in angst dat je basisbehoeften niet worden vervuld. Je voelt je gegrond in je lichaam en verbonden met de aarde, je waardeert haar schoonheid en bent dankbaar voor wat zij je schenkt. Kernwoorden hierbij zijn; stabiliteit, veiligheid, gegrondheid, vertrouwen, hartstocht, verbinding, helderheid, kalmte en eigenwaard.


Svadhisthana (geslachtschakra)

Als je geslachtschakra niet in balans is, kan zich dat op verschillende manieren uiten, niet alleen mentaal en emotioneel, maar ook in het lichaam. Als Svadhisthana aandacht nodig heeft, zie je daar aanwijzingen voor in je relaties, je seksleven en je creativiteit.

 • De mentale en emotionele symptomen van een verstoord geslachtschakra zie je terug op het vlak van waar dit Chakra voor staat: gevoelens, creativiteit en seksualiteit. Onder andere emotionele instabiliteit, gestagneerde creativiteit, een gevoel van ongeïnspireerdheid en niet in staat plezier te ervaren, laag libido, schuldgevoel en schaamte, aanhankelijkheid en lusteloosheid.

 • Een verstoord geslachtschakra uit zich lichamelijk als klachten in de onderrug of het bekken, de dikke darm, blaas en nieren.

Als Svadhisthana in balans is, heb je het gevoel dat het leven aan je voeten ligt. Je ervaart een gevoel van rijkdom. Je weet waar je plezier uithaalt en voelt je vrij daarin te verliezen. Je bent geïnspireerd om creatief aan de slag te gaan en voelt je veilig om dat te doen. Kernwoorden hierbij zijn; aanpassingsvermogen, gevoel van overvloed, vreugde, creativiteit, passie, intimiteit, genot, nieuwsgierigheid, plezier en speelsheid.


Manipura (zonnevlechtchakra)

Als je zonnevlechtchakra uit balans is, kan dat je gevoel over jezelf grondig verstoren en je weg naar een doel bemoeilijken. Lichamelijk kan een onevenwichtig zonnevlechtchakra zich manifesteren in allerlei aan de spijsverering gerelateerde problemen.

 • Een onevenwichtig zonnevlechtchakra zorgt voor een laag gevoel van eigenwaarde, met alle negatieve gevoelens van dien. Denk hierbij aan; een laag zelfbeeld, overdreven perfectionisme, doelloosheid, gevoel van onveiligheid, niet jezelf kunnen zijn, moeilijk beslissingen kunnen nemen, gevoelens van slachtofferschap en overheersend of overdreven ambitieus.

 • Omdat het zonnevlechtchakra met je darmstelsel is verbonden, resulteren de meeste fysieke manifestaties van een disbalans in spijsverteringsproblemen. Zoals indigestie, brandend maagzuur, problemen met de ontlasting, misselijkheid, opgeblazen of pijnlijke buik en diabetes.

Als je je in de wereld beweegt met een oprechte zelfverzekerdheid en een goedmoedig vertrouwen, dan kun je erop vertrouwen dat je zonnevlechtchakra open en in balans is. Je hebt een duidelijk pad, doet wat goed voelt en hebt een zelfbewustheid die niet door anderen of je omgeving aan het wankelen kan worden gebracht. Omdat eigenwaarde onaantastbaar is, kunnen anderen zich aan je optrekken en wordt de wereld voor iedereen een stukje beter. Een evenwichtig zonnevlechtchakra zorgt voor zelfvertrouwen, motivatie, gevoel van identiteit, doelgerichtheid, manifestatie, kracht, eigenwaarde, bekrachtiging en veerkracht.


Anahata (hartchakra)

Omdat wij als mens vertrouwd zijn met zaken die het hart aangaan, is het gemakkelijk te herkennen en begrijpen welke symptomen zich kunnen voordoen als Anahata uit balans is. Alle emotionele gevolgen hebben te maken met onze gevoelens van liefde en verbinding. Op lichamelijk gebied manifesteert de disbalans zich voornamelijk in het hartgebied en ademhalingsstelsel.

 • Een verstoord hartchakra kan tot een heel scala aan problemen leiden die te maken hebben met het geven en ontvangen van liefde. Denk aan; jaloezie of aanhankelijkheid, gebrek aan compassie, niet verbonden zijn met jezelf en anderen, het gevoel hebben dat je liefde niet waardig bent, niet kunnen vergeven, wrok koesteren, mensen niet vertrouwen of toelaten, eenzaamheid, depressie en veroordelende gedachten en zelfkritiek.

 • Anahata wordt geassocieerd met het hart, het ademhalingsstelsel, de borstkas, longen en bovenrug. Denk ook aan problemen als slechte doorbloeding, bloeddrukproblemen, hartproblemen, ademhalingsstoornissen, zoals astma of allergieën, pijn en spanning in de bovenrug of schouderbladen en vatbaar voor ziekten als bronchitis of longontsteking.

Als je hartchakra openstaat en in evenwicht is, voel je je vervuld van de warmte en acceptatie van liefde. Je kunt vrijuit liefhebben en liefde ontvangen. Je maakt oprecht contact en bewaakt gezonde grenzen. De liefde voor jezelf is onvoorwaardelijk, waardoor je relaties verdiepen en bestendiger worden. Je accepteert jezelf en anderen op een dieper niveau. Met het in balans brengen van je hartchakra zet je de eerste stappen naar het integreren van fysieke en spirituele werelden, voortgedreven door liefde voor en verbinding met iedereen. Bij een evenwichtig hartchakra hoort; acceptatie, in staat zijn liefde te geven en te ontvangen, vergeving, los kunnen laten, affectie, empathie, compassie, verbinding, gezonde grenzen en heling.


Vishuddha (keelchakra)

Een onevenwichtig keelchakra kan problemen met authentieke zelfexpressie opleveren, en je zelfs het gevoel geven dat je afgesloten bent van je hoogste waarheid, waardoor je niet eens meer weet welke waarheden je überhaupt zou willen uitdrukken. Op fysiek gebied kan een geblokkeerd of overactief Vishuddha zich laten zien als klachten in de keel, mond en oren.

 • Een onevenwichtig keelchakra kan allerlei problemen opleveren die te maken hebben met wat je uitdrukt en hoe je iets uitdrukt. Andere uitingen zijn; zelfkritiek, angst om veroordeeld te worden, gebrek aan zelfvertrouwen, niet in staat om behoeften en wensen onder woorden te brengen, geblokkeerde creativiteit, niet in staat zich uit te spreken, of zich er onzeker over voelen, onoprecht in communicatie met anderen, onderdrukken van gevoelens en het gevoel hebben onbeduidend of onzichtbaar te zijn.

 • Fysieke manifestaties van een onevenwichtig Vishuddha komen vaak in het keel- en mondgebied aan de oppervlakte. Ook kunnen keelpijn, spanning in de kaak, tand-of tandvleesproblemen, nekpijn, schildklierproblemen en problemen van het gehoor hier bij horen.

Als je keelchakra open en in balans is, ben je in staat je volledig en oprecht uit te drukken. Je komt voor jezelf op en verkondigt je mening zonder bang te zijn voor afwijzing, Je kent je diepste overtuigingen en kunt die ook uitdrukken. Je maakt je behoeften, wensen en dromen kenbaar. Je voelt je gehoord en begrepen. Je voelt je gewaardeerd en hebt ook oor voor wat anderen zeggen en ervaren. Je staat in contact met hogere waarheden en je woorden zijn vervuld van de liefde en het vertrouwen die door je heen stromen.

Als je je keelchakra in balans brengt, breng je tegelijk je innerlijke en uiterlijke zelf in evenwicht. Je spreekt je waarheden en handelt ernaar. Een evenwichtig keelchakra versterkt je onafhankelijkheid, intuïtie, expressie, creativiteit, begrip, een gevoel van verbinding, het gevoel van waarde te zijn, goed kunnen luisteren en spiritualiteit.


Ajna (voorhoofdchakra)

Als je voorhoofdchakra uit balans is kan dit leiden tot het gevoel afgescheiden te zijn, je intuïtie niet kunnen vertrouwen en alle problemen die passen bij te veel 'in je hoofd zitten'. Fysiek bestuurt het je pijnappelklier, je gezichtsvermogen, je sinusholtes en het onderste deel van de hersenen.

 • Als je voorhoofdchakra uit balans is, ontbreekt het je aan innerlijke leiding, wat mentaal, emotioneel en spiritueel zijn tol eist. Daarbij behoren ook: het niet verbonden zijn met intuïtie, algehele ontevredenheid, betekenisloosheid, het gevoel overweldigend te zijn, over analyseren, moeite met knopen doorhakken, niet kunnen concentreren en een slecht geheugen.

 • Een verstoord voorhoofdchakra kan worden gelinkt aan verschillende fysieke symptomen, zoals; hoofdpijn, slapeloosheid of nachtmerries, problemen met zicht en hormoonstoornissen die in verband staan met de hypofyse.

Als je voorhoofdchakra geopend is, hoef je niet meer alleen op informatie van je fysieke zintuigen te vertrouwen. Je waarneming breekt open, je ziet in alles schoonheid en energetische verbondenheid. Je bent niet langer gebonden aan de beperkte kennis van wat zich pal voor je neus bevindt. Je bent goed ingespeeld op jezelf, je omgeving en de mensen om je heen. Je gebruikt de informatie die je ontvangt om daadkrachtige besluiten te nemen.

Om je Ajnachakra goed te kunnen openen moet je eerst de lagere chakra's in balans brengen. Dit biedt je gronding en stabiliteit om je vermogen werkelijk te 'zien' aan te spreken. Een evenwichtig voorhoofdchakra versterkt: de intuïtie, bewustzijn, innerlijke leiding, emotionele intelligentie, zelfverzekerdheid, besluitvaardigheid, vertrouwen, harmonie en empowerment.


Sahasrara (kroonchakra)

Als het kroonchakra geblokkeerd of uit evenwicht is, kan dat je welbevinden negatief beïnvloeden. Afgescheiden zijn van je hogere zelf verstoort de verbinding met al het andere.

 • Een onevenwichtig kroonchakra blokkeert de energiestroom tussen je fysieke zelf en je hogere bewustzijn, waardoor je leven een lage vibratie krijgt. Denk hierbij ook aan: apathie, eenzaamheid en depressie, doelloosheid, gevoel van afgescheiden te zijn, rusteloosheid en ongeduld, egocentrisme, obsessieve gedachten, gebrek aan inspiratie en bekrompenheid.

 • Omdat het kroonchakra je energieverdeling aanstuurt, kan een disbalans zich manifesteren als klachten die het hele lichaam beïnvloeden. Klachten als vermoeidheid, overmatige slaperigheid of slapeloosheid, hoofdpijn of migraine of hormonale klachten kunnen hierbij een rol spelen.

Als je kroonchakra in evenwicht is, is het alsof je je ogen hebt geopend voor de geheimen van het universum en het universum voor je zorgt. Je leven heeft een doel en je ervaart het als betekenisvol. Je handelt vanuit integriteit en verbondenheid. Geest en spirit zitten op één lijn. Om het kroonchakra te openen moet de energie in de lagere zes chakra's in balans zijn, waardoor die als een ladder naar je hogere bewustzijn fungeren. Een evenwichtig kroonchakra brengt je meer: liefde, empathie, vriendelijkheid, doelgerichtheid, rust, geloof, verbinding, schoonheid en bewustwording.


Hopelijk ben je na het lezen van dit artikel overtuigd van de kennis van de Chakra's en de symptomen van verstoorde chakra's? Gelukkig zijn er veel manieren om de Chakra's te herstellen, zodat de energie weer kan stromen. Veranderingen in voeding en leefstijl kunnen hieraan bijdragen, maar ook yoga, pranayama, meditatie, aroma- en edelsteentherapie of een energetische behandeling bij een masseur. Kijk ook eens naar mijn blog: Praktische tips om zelf je Chakra's in balans te brengen. Hierin beschrijf ik tips die je kan uitvoeren om zelf de balans in je Chakra's te herstellen.


(Bron voor dit artikel zijn boeken onder andere van: chakra's - Lisa Butterworth, Aura's zien en helen - Angelsvoice, Chakra's ontcijferd - Ambika Wauters, De Chakragids - Swami Saradananda e.d. )

256 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page