Voeding en leefstijl

Voeding en leefstijl

Goede voeding en een gezonde leefstijl zijn belangrijke pijlers in de Aurveda. Ayurveda kijkt niet alleen naar wat je eet, maar belangrijker is hoe het verteerd wordt. Niet alle voedingsmiddelen zijn voor iedereen even verteerbaar en kunnen voor de een leiden tot ziekmakende stoffen en voor een ander niet. Dit is de reden dat Ayurveda een geheel andere verklaring heeft voor het ontstaan van ziekten. Zo zijn er voor ieder persoon voedingsmiddelen die je uit balans kunnen brengen, maar dus ook voedingsmiddelen die je weer in balans kunnen brengen. Ditzelfde geldt voor iemands leefstijl.

 

Tijdens het consult wordt een anamneseformulier ingevuld en gebruik gemaakt van onder andere pols- en tongdiagnose. Ook wordt gebruik gemaakt van de VedaPulse. De VedaPulse is een deskundig ayurvedisch systeem waarmee een helder overzicht van de gezondheidstoestand van de cliént te meten is. Na afloop van het consult krijgt u een uitdraai mee met voedings- en /of leefstijladviezen afgestemd op uw eigen constitutie.