top of page

Consult

Consult

Volgens Ayurveda bestaan er drie basiskrachten die de gehele kosmos, de natuur en ook de mens doordringen: de drie ‘dosha’s’ Vata, Pitta en Kapha. Deze op hun beurt bestaan uit vijf elementen, te weten: ether, lucht, vuur, water en aarde. Deze regelen alle lichaamsfuncties en bepalen het eigen constitutietype. De individuele verdeling van de drie dosha’s bepaalt de verschillende kenmerken van onze persoonlijkheid, onze voorkeuren en gewoonten, onze zwakten en sterke punten. Ieder mens is hierin uniek. Juist hierdoor zal een ayurvedische behandeling voor iedereen anders zijn. Als de drie dosha’s in evenwicht zijn, betekent dit dat alle lichaamsfuncties ongehinderd kunnen verlopen. Volgens Ayurveda zijn we dan kerngezond en zitten we prettig in ons vel. Als de dosha’s niet in evenwicht zijn, bijvoorbeeld omdat één dosha overmatig veel invloed uitoefent, kunnen er klachten ontstaan. Met eenvoudige maatregelen kunnen we de natuurlijke balans van een dosha weer op zachte wijze herstellen. Zo worden de natuurlijke lichaamseigen genezende krachten versterkt. 

 

Voorafgaand aan een eerste consult krijgt u een intakeformulier toegestuurd. Deze kunt u thuis zo volledig mogelijk invullen en wordt tijdens het consult uitgebreid met u besproken. In het consult zal dieper ingegaan worden op de vragen over de gezondheid, de ziekte geschiedenis en leef- en eetgewoonten. Ook zal door observatie, pols- en tongonderzoek een beeld van de gezondheidstoestand tot stand komen. Ten slotte zal gebruik worden gemaakt van de Veda Pulse, dit is een innovatief analysesysteem dat de polsdiagnose uit de Indiase en Tibetaanse traditionele geneeskunde combineert met moderne techniek. Na afloop van het eerste consult krijgt u een uitgebreid voedings- en leefstijladvies, afgestemd op uw constitutie en wordt er een diagnose van de verstoorde balans tussen de elementen (vata, pitta en kapha) gesteld en wordt een behandelplan opgemaakt. Deze zal met u in een tweede consult worden besproken.
 

Om de klachten te behandelen en om weer balans aan te brengen, kan gebruikt gemaakt worden van de volgende behandelmethoden:

  • Voedingsadvies

  • Leefstijladvies

  • Kruidenpreparaten voorschrijven

  • Reinigingskuur

  • Yoga en ademhalingsoefeningen

  • Therapeutische ayurvedische massages

  • En andere behandelingen


bottom of page