top of page

Privacy en disclaimer

privacy

AVG (algemene Verordering Gegevensbescherming)
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Mijn volledige privacy document vindt u onder de onderstaande link.

Disclaimer

Aan de inhoud van de pagina's van deze website kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleed, evenmin is Ayurveda in Praktijk aansprakelijk voor het gebruik van informatie en/of beslissingen die genomen worden op basis van informatie op deze website.
Ayurveda in Praktijk is niet aansprakelijk voor informatie beschikbaar gesteld via derden op deze website en/of informatie die via deze website door middel van "links"verkregen wordt.
bottom of page